Producten

Chinese garden Torino

Chinese garden in Torino

Training – Samen Gezond Ouder worden

Doelgroep – Zelfstandig wonende senioren met een beperking of chronische ziekte, die behoefte hebben aan een groter netwerk en gezonder willen leven!

In deze groepstraining van twaalf wekelijkse lessen staat het verbeteren van gezond gedrag, leefomgeving en vergroten van het sociale netwerk centraal. Alle relevante onderwerpen rond het ouder worden komen aan bod. Tijdens de cursus zijn er praktijkopdrachten om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen met een groter netwerk en de juiste hulpmiddelen.

Training – Samen werken aan een Gezond Gezin

Doelgroep – Ouders met een migratieachtergrond, die willen gáán voor een gezond en fit gezin!

In deze cursus praten we over over slapen, regelmaat, gezonde voeding, opvoeding en bewegen. Daarnaast worden er makkelijke en leuke beweegoefeningen binnen en buiten gedaan om meer energie te krijgen. Ook gaan we in de buurt kijken naar veilige en leuke plekken waar we veilig kunnen bewegen! De cursus bestaat uit minimaal zeven bijeenkomsten, die samen met moeders en indien mogelijk ook met vaders en kinderen (bij mogelijke uitbreiding en tijdens de excursies) gedaan kunnen worden.

IMG_9843

Clinics – Samen aan de slag voor meer Gezond Gedrag

Doelgroep – Sportaanbieders en overige welzijnswerkers, buurtvrijwilligers, die samen meer mensen in beweging willen brengen!

Via drie clinics worden sporttrainers en andere relevante betrokkenen op wijk- of buurtniveau getraind om het reguliere sportaanbod meer toegankelijk te maken voor de doelgroep met verstandelijke, psychische en/of lichamelijke klachten en overige multiproblematiek. De training omvat, naast praktijkoefeningen, ook bewustwording van wat daadwerkelijk laagdrempelig en op maat werken is. Ook de noodzaak tot netwerken en verdere uitwisseling in de wijk komt aan bod.

IMG_2725Tevens beschikbaar:

Supportnetwerktraining – Samen Fit en Gezond – Dit traject is specifiek ontwikkeld voor mensen met een maatje meer en/of chronische ziekten of klachten. Aanbod: Laagdrempelig bewegen, bevorderen gezonde leefstijl, voedingstips, en tips om je gezondheidsvaardigheden en je sociale netwerk te versterken.

Weekend workshop – Duurzaam organizen – Op een leuke en positieve manier aan de slag met je woonomgeving om prettiger en gezonder, met een betere kwaliteit, te kunnen wonen en leven.

Naast de IMG_9588GG – trainingen en adviezen zijn de volgende opties beschikbaar:

Projectup – Voor de volledige ontwikkeling en uitvoer van educatieve trainingen en projecten gericht op het versterken van sociale netwerken, participatie, integratie, empowerment en/of gezond gedrag!

Lijfup – Educatieve, laagdrempelige gezondheidstrainingen en clinics met oog voor houding, beweging en sociale contacten, volledig op maat gemaakt, en geschikt voor elke volwassen doelgroep, ook intramuraal en thematisch.

Ruimup – Biedt support als organizer en biedt een educatieve training duurzame organizing voor een gezond en prettig leefmilieu.

Partyup – Ideeontwikkeling en organisatie van educatieve, multiculturele, feestelijke netwerkbijeenkomsten met of zonder beweging en gezonde voeding!

Advertentie